Monier Tätt tak-garanti egenkontroll

Här kan du som takpartner ansöka om Tätt tak garantin.

Registrering egenkontroll - Monier takpartner

Jag intygar att materialval överenstämmer med checklista Tätt Tak Garanti samt att utförandet överenstämmer med Moniers Monteringsanvisningar.

Helhetsintryck

One file only.
20 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.

Detaljutförande

One file only.
20 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.

Jag accepterar att den informationen jag har lämnat kan behandlas och användas av BMI Sverige för att samla information och marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära radering av dessa uppgifter.