Med plattor och grönytor, isolerad

En isolerad lösning med stenplattor ovanpå. Tätskiktet i botten skyddar underliggande betongkonstruktion. Viktigt att man använder sig av extruderad cellplast (XPS) för extra hög kompressionshållfasthet . Geotextilen hindrar att det tränger ner jord och dylikt i isoleringen och försämrar isoleringsförmågan.