Med trall, isolerad

Möjlighet att göra även mindre ytor användbara genom att lägga trall ovanpå tätskiktet.