Pågjutning med betong

En isolerad terrass belagd med betong kombinerad med System Membrane, ger ytor för infästning av staket, gungbrädor m m. Tillsammans med gröna ytor får man både en praktisk och trevlig miljö att vistas i.