Med plattor och grönytor, oisolerad

Om man vill ha en dränerande lösning och få undan regnvatten snabbt så kan man utföra det på olika sätt. Exempel på sådana ytor kan vara fotbollsplaner eller innergårdar. Fonda Geoplex bildar en dräneringskanal med skyddande fiberduk ovanpå tätskiktet där vattnet extra snabbt kan rinna till brunnarna.