Överbleck

Överblecket monteras över fönstrets foder med uppgift att förhindra vatten och snö att tränga in bakom fasadbeklädnaden och fönstret.