Underbleck

Underblecket monteras under fönstret i karmens urfrästa spår och förhindrar vatten och snö från att tränga in bakom fasadbeklädnaden.