Övriga plåtar och beslag

Tröskelplåten monteras i ytterdörrströskelns urfrästa spår, med uppgift att förhindra vatten och snö att tränga in bakom fasadbeklädnaden. Ståndskivan monteras vid övergångar mellan tak och yttervägg eller andra anslutningar, t ex utsprång.