Flexibla spärrskikt till väggar

Om varm inneluft strömmar ut i klimatskalet genom otätheter, är risken stor att inomhusluftens ånghalt förorsakar kondens i väggen. Resultatet blir kostsamma och osunda fuktskador i konstruktionen. Den risken minimeras med Icopal Lufttätt Hus. Beprövade och åldringsbeständiga kvalitetsprodukter är en garant för hållbarhet. Vindskydd används på väggens utsida och hindrar att blåst och fukt tränger in i konstruktionen. Det är vindtätt för att hindra luftrörelser i värmeisoleringen som försämrar isolerförmågan. Samtidigt är vindskyddet diffusionsöppet så att fukt inifrån väggen kan ventileras ut.

Akvaden ångspärrar (byggfolier) används på byggnadens insida som fukt- och luftspärr i golv, väggar och tak.

Ångbroms Monarvap används på byggnadens insida i väggar, tak och golv. Ångbromsen är mer diffusionstät än ett vindskydd, men inte så tät som en ångspärr. Med en ångbroms får man en dubbelriktad ångtransport som motverkar att fukt stängs inne i konstruktionen.