Ångbroms

Ångbroms Monarvap används på byggnadens insida i väggar, tak och golv. Ångbromsen är mer diffusionstät än ett vindskydd, men inte så tät som en ångspärr. Med en ångbroms får man en dubbelriktad ångtransport som motverkar att fukt stängs inne i konstruktionen.