Tillbehör väggar

I Icopals Lufttätt hus-system ingår alla tillbehör du behöver för skarvning och tätning av luft- och ångspärrar (byggfolier), vindskydd och ångbroms.