Luft- och ångspärr

En luft- och ångspärr hindrar ångan (från varmluften inomhus) från att tränga ut i tak- och väggkonstruktion. Icopals byggfolier Akvaden används på byggnadens insida som fukt- och luftspärr i golv, väggar och tak.