Byggfolie Akvaden 0,20 mm

Lufttätt hus är ett komplett system med anpassade tätningstillbehör som gör det enklare och säkrare att bygga energieffektivt och lufttätt. Systemet hindrar ovälkomna luftflöden och fukt från att nå byggkonstruktionen. Byggfolie Akvaden är en byggfolie av åldringsbeständig transparant polyeten med tjocklek 0,20 mm. Akvaden används på byggnadens insida som luft- och ångspärr i golv, väggar och tak, med Sd = 75 m. Rekommenderas till platsbyggnation.

P-märkt
Beprövad och åldringsbeständig kvalitetsprodukt
Alkalibeständig
Anpassade tätningstillbehör
Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

Akvaden_Byggfolie_Sakerhetsvav-Monteringsanvisning.pdf Ladda ner
Byggfolie-Akvaden-Produktbladpdf.pdf Ladda ner
Byggfolie_Akvaden-Byggvarudeklaration Ladda ner
Byggfolie_Akvaden-Godkannandebevis.pdf Ladda ner
Byggfolie_Akvaden-Prestandadeklaration.pdf Ladda ner
Byggfolie_Akvaden_Flacka_Yttertak-Monteringsanvisning.pdf Ladda ner
Lufttatt_Hus-Broschyr.pdf Ladda ner
Lufttatt_Hus-Systemguide.pdf Ladda ner