Vindskydd

Vindskydd används på väggens utsida och hindrar att blåst och fukt tränger in i konstruktionen. Det är vindtätt för att hindra luftrörelser i värmeisoleringen som försämrar isolerförmågan. Samtidigt är vindskyddet diffusionsöppet så att fukt inifrån väggen kan ventileras ut.