Syllisolering

Syllisolering används i väggkonstruktioner som kapillärbrytande skikt mot grundmuren.