Ångbroms Monarvap Sd5

Lufttätt hus är ett komplett system med anpassade tätningstillbehör som gör det enklare och säkrare att bygga energieffektivt och lufttätt. Systemet hindrar ovälkomna luftflöden och fukt från att nå byggkonstruktionen. Monarvap Sd5 ångbroms används på samma sätt som en ångspärr, d v s på insidan av väggar, under golv och i tak. Dess uppgift är också densamma, d v s att förhindra fuktvandring. Skillnaden är att den tillåter dubbelriktad ångtransport som kan vara nödvändig om byggnaden är endast periodvis uppvärmd, i konstruktioner med dubbla tätskikt och vid risk för byggfukt eller sommarkondens. Ångbromsen säkrar att det inte uppstår kondens på fel sida av det ångspärrande skiktet och förebygger följdskador. Produkten består av en non-woven fiberduk i polypropen som är belagd med en sampolymer av polyeten.

Dubbelriktad ångtransport
Lufttät och ångöppen - mer diffusionstät än vindskydd men inte så tät som ångspärr
Hjälper till att torka ut eventuell byggfukt
Icopal logo i blått

Nedladdningsbara dokument

Angbroms_Monarvap_SD5-Byggvarudeklaration Ladda ner
Angbroms_Monarvap_SD5-Prestandadeklaration.pdf Ladda ner
Angbroms_Monarvap_SD5-Produktblad.pdf Ladda ner
Lufttatt_Hus-Broschyr.pdf Ladda ner
Lufttatt_Hus-Systemguide.pdf Ladda ner