Objekt med låglutande och branta tak

Närbild på tak med svarta betongpannor; Jönåker Elegant.

Jönåker Elegant + Flexilight Prima

Eleganta tak i Mölndal

Projektet BRF Mölndalshus nr 3, Mölndal startade redan i september 2019 efter en första kontakt
mellan konsultföretaget Cowi i Göteborg och vår Monier projektsupport. I ett inledande skede
behövde man provpannor för att kunna se vilka olika möjligheter som fanns i just detta projekt. De
aktuella husen på Varmblodsgatan och Kallblodsgatan i Mölndal är K-märkta och det ligger där idag
en obehandlad Zanda grafit betongpanna. Man bestämde sig till sist för vår svarta betongpanna Jönåker Elegant.